מתחם האגם

הפרוייקט ממוקם בקצה הדרומי של הוד השרון בסמוך לאגם מלאכותי. התכנון ממשיך את הגריד העירוני ומושך אותו לכיוון האגם. הבינוי לאורך האגם מאופיין בקו עקמומי המשכי היוצר רצף של כיכרות פתוחות הצופות לאגם. כמו כן, תוכננו לאורך קו הטיילת ניתוקים בבינוי המאפשרים מעבר ומבט פתוח לכיוון האגם. התכנון שומר על צללית נמוכה בקרבת האגם, ועלייה לגובה ככל שמרחיקים ממנו.