תחרות האגם, רמת גן

תחרות לעיצוב המבנה הממוקם בנקודה ייחודית באגם בפארק הלאומי ברמת גן.