תחרות האגם, רמת גן

תחרות לתכנון מבנה הממוקם בנקודה ייחודית באגם בפארק הלאומי ברמת גן.