תוצרת הארץ 20

בנייה חדשה באזור העסקים המתפתח של רחוב תוצרת הארץ. בתכנון המוקדם נבחנו שתי חלופות: מלון ומבנה משרדים. הסכמה תוכננה בכדי לנצל מצב עתידי בו ניתן יהיה לבנות קומות נוספות, ומרימה את המסה העיקרית של המבנה הקובייתי מעל שתי קומות פתוחות עד לאישור הקומות הנוספות. גג קומת הקרקע המסחרית מנוצל לטובת גינה פתוחה.