משרדי מגדל הכשרת היישוב

תכנון למשרדים עבור חברת עורכי דין, בקומה 31, מגדל הכשרת היישוב.