זירת אגרוף ברמת אביב

מבנה חדש לזירת אגרוף בשטח הבריכה הלימודית ברמת אביב.