תחרות לקמפוס אוניברסיטאי

תחרות לעיצוב קמפוס אוניברסיטאי. ההצעה מביאה תכנון באמצעות מודול חזרתי המאפשר פגיעה מינימלית בעצים ובמרקם הקיים שבאתר, תוך גמישות מקסימלית ואפשרות להתרחבות עתידית.