הנציב פינת איסרליש

תכנית בינוי עיר למתחם מגורים ומסחר בשכונת מונטיפיורי בתל אביב. בפינת הרחובות הנצי”ב ואיסרליש ניצב מבנה לשימור של מייסדי השכונה שיש לו חשיבות היסטורית. התכנון מציע השלמה לנפח הקיים המתאפיינת בחומריות המקורית (לבני סיליקט) המונחות בטכנולוגיה מתקדמת במרווחים לא זהים, המאפשרים פתיחות משתנה לאורך חזית הבניין. התכנון עושה שימוש במודל פרמטרי ממוחשב.