פרנקל 76

מבנה חדש בשכונת פלרונטין. הפרויקט התקיים בתא שטח מצומצם ומגרש צר המייצרים  אתגר בתכנון מבנה מגורים איכותי תוך הכללת כל המערכות הדרושות במציאות התכנונית המורכבת בישראל, המחייבת מרחבים מוגנים ונהלי בטיחות קפדניים. 


התמונות צולמו במסגרת "בתים מבפנים 2021" ע"י דניאל חנוך.