פרנקל 76

מבנה חדש בשכונת פלרונטין. התכנון התמודד מול תא השטח המצומצם והמגרש הצר, והיכולת לקיים מבנה מגורים הכולל את כל המערכות הדרושות בתא שטח כזה לאור המציאות התכנונית המורכבת בישראל, המחייבת מרחבים מוגנים ונהלי בטיחות קפדניים. הפרויקט מעמיד בשאלה את גבולות האפשרי במסגרת הזאת, מבלי לאבד איכויות בחללי המגורים. הפרויקט השתתף  “בבתים מבפנים 2021”.