האקדמיה ללשון העברית

הצעה במסגרת תחרות לתכנון למבנה האקדמיה העברית ללשון.