האקדמיה ללשון העברית

הצעה במסגרת תחרות לתכנון מבנה האקדמיה העברית ללשון.