בית ספר הרמב”ם

תכנון בית ספר יסודי בן 6 כיתות הכולל ספריה וחדרי מדעים. הנפחים של המבנים השונים בבית הספר הוגדרו כקופסאות פשוטות כמו במשחקי קופסא של ילדים. כל קופסא היא ייחודית – מוגדרת על ידי צבע או מסה שונים. מבנה הכיתות תוכנן כמסה היוצרת חזית ברורה לרחוב ובמקביל מתפקדת כחסם רעש, על מנת להעניק לחצרות בית הספר פרטיות. שלב ב’: תכנון לאגף נוסף לבית הספר הכולל עשר כיתות, משרדים, וחדרי מדעים וטכנולוגיה וכן פיתוח לשטחי החוץ (שלב ב’ ממתין לאישור).