בית ספר הרמב”ם

תכנון בית ספר יסודי בן שש כיתות הכולל ספריה וחדרי מדעים. הנפחים של המבנים השונים בבית הספר הוגדרו כקופסאות פשוטות כמו במשחקי קופסא של ילדים. כל קופסא היא ייחודית ומוגדרת על ידי צבע או מסה שונים. מבנה הכיתות תוכנן כמסה היוצרת חזית ברורה לרחוב ובמקביל מתפקדת כחסם רעש, על מנת להעניק לחצרות בית הספר פרטיות. שלב ב': תכנון לאגף נוסף לבית הספר הכולל עשר כיתות, משרדים, וחדרי מדעים וטכנולוגיה וכן פיתוח לשטחי החוץ (שלב ב' ממתין לאישור).