שטיבל 7

הסבת מבנה תעשייה קיים למלון, תוך פתיחת פנים המבנה לאור ואוורור טבעי, בשני צירים: צפון-דרום ומזרח-מערב.