רפידים 10

תכנון כיתת גן חדשה בצמוד לגן קיים עבור עיריית תל אביב. עיצוב כיתת הגן החדשה נעשה מסביב לעצים הקיימים על מנת למנוע את כריתתם ויצירת מעבר פנימי בית הגן החדש לגן הקיים.