רוטשילד 87

תוספת שלוש קומות מעל מבנה לשימור שתוכנן במקור על ידי האדריכל קרל רובין בסגנון הבינלאומי. הקומפוזיציה המקורית היא ריבועית ומייצרת באמצעות גריעה מהנפח מרפסות היוצרות לאורך כל  החזית קווים אופקיים המשכיים. המסה המקורית מוסטת מעט כך שנוצר במרכז הנפח חלל הכניסה. התוספת תוכננה כך שהיא מנותקת ומרחפת מעל המסה הקיימת, ומאופיינת בחומריות של פלדת קורטן חלודה המנוגדת לטיח הלבן של המבנה המקורי  וזאת בכדי לא לפגוע בפרופורציות המקוריות. 

ההדמיות נעשו ע"י The craft studio