רוטשילד 87

תוספת שלוש קומות מעל מבנה לשימור שתוכנן במקורעל ידי האדריכל קרל רובין בסגנון הבינלאומי. הקומפוזיציה המקורית היא ריבועית ושומרת על קווים אופקיים המשכיים באמצעות גריעות מהנפח לטובת מרפסות לאורך כל  החזית. כמו כן, המסה המקורית מאופיינת בהסטה ברמת התכנית (היוצרת חלל פנוי בכניסה למבנה) וכן ברמת החתך (על ידי תכנון הדירות בחצאי מפלסים). על מנת לשמור על הפרופורציות המקוריות התוספת תוכננה באמצעות הצבת אלמנט מנותק ומרחף מעל המסה הקיימת, המתאפיין בחומריות קונטרסטית לטיח של העיר  הלבנה- פלדת קורטן חלודה. הצבת התוספת מעל חלל הכניסה שהותיר התכנון המקורי משלימה את שני החלקים לאחד.