רוטשילד 67

תוספת 2.5 קומות מעל מבנה לשימור שתוכנן במקור על ידי אינג' חיים סוקולינסקי על פי עקרונות הסגנון הבינלאומי.