ראש פינה 2-4

תכנון לשני מבני מגורים חדשים במתחם התחנה המרכזית.