סוקולוב, הוד השרון

קומפלקס מסחר ותעסוקה הכולל מגדל משרדים ומרתפי חנייה בסמוך לתחנת הרכבת סוקולוב בהוד השרון. התכנון מציע התארגנות מעגלית של המתחם סביב כיכר ציבורית המקבלת את פני העוברים ושבים מתחנת הרכבת ומייצרת עניין בלב הפרויקט. חזיתות המגדל אופיינו על ידי גריעות במסה לטובת שיקולי אקלים: יצירת הצללה, הפחתה של עומס הרוח היורד מטה, וכן לטובת יצירת מרפסות קומתיות איכותיות לעובדי המשרדים