מתחם חירון

בדרך בן צבי בתל אביב, בצמוד לטחנת הקמח, תכנית מפורטת למתחם מגורים, תעסוקה ומסחר הכוללת כיכר ציבורית ומבנים לשימור.