מסילת ישרים 91

מבנה פינתי בשכונת שפירא במפגש הרחובות מסילת ישרים וחזקיהו המלך. חתך המבנה הותאם לגבהי המבנה הסמוך, והמעטפת הפוכה ממנו, ומציבה מסה כניגוד לפלדה ולזכוכית במבנה הצמוד