מינץ 39-41

הריסה ובניה מחדש לשני מיבנים בשכונת אחדות ,רחוב מינץ, פתח תקווה .