מיני ישראל

התכנית מאפשרת בנייה טבעתית בהיקף המתחם הקיים כיום, באופן המגדיר את החלל ומאפשר הצללה על המעברים והשבילים. התכנית מאפשרת שימושים שיעצימו את החוויה התיירותית של המתחם כמו הסעדה, אולמות כנסים והופעות.