ישראליס 9

מבנה לשימור באזור הכרזת אונסק”ו במרכז תל אביב. המבנה כולל תשע יחידות דיור בשלוש קומות קיימות. התכנון כולל תוספת קומת גג וקומת מרתף. הקומה העליונה מאופיינת בגמר אבץ מעל טיח הסיד הקיים. כך נוצרת הבחנה ברורה בין הקיים לחדש.