ישראליס 12

מבנה לשימור באזור הכרזת אונסק”ו במרכז תל אביב. התכנון כולל תוספת קומת גג וקומת מרתף.