יצחק שדה 31

חזית הבניין פונה לרחוב יצחק שדה הסואן, ולכן מחייבת מיסוך שיעניק פרטיות למבקרים במלון. לכן התכנון כולל דופן נוספת לחזית, המורכבת מסדרה של לוברים אופקיים המשמשים גם כאלמנט הצללה. המרפסות של חדרי המלון ממוקמות בתווך שבין שתי הדפנות של החזית, כך שמצד אחד הןמוגנותמהרחוב ומקבלות הצללה, ומהצד השני ניתן להביט החוצה. האפקט החזותי של הקצב המשתנה של אלמנטי ההצללה מושג על ידי תכנון פרמטרי;  בעזרת המחשב ניתן לסובב כל אחד מהאלמנטים סביב צירו בזוית מעט שונה.