יונה הנביא 16

פרויקט מגורים באזור ההכרזה. אפיון החזיתות בלבני סיליקט