הראשונים 14 ויהודה 11

פרויקט מגורים חדש ברמת גן המורכב משני מבנים בעלי חניון משותף.