הגדוד העברי 35

תכנון למבנה מגורים חדש מול גינת לוינסקי. המבנה תוכנן במסגרת התב"ע שנערכה על ידנו.