הגדוד העברי 26

תוספת של 2.5 קומות למבנה קיים, תוך עדכון כולל לחזיתות המבנה. המבנה ממוקם בשולי מתחם השומרון בתחנה הישנה, באזור המשנה פניו עם בניה של עד 30 קומות