ביזנס סנטר

עיצוב פנים של החללים המשותפים בפרוייקט כולל לובי כניסה ראשי