אסתר המלכה 17

במרכז תל אביב תוספת שתי קומות ומתקן חניה למבנה מגורים קיים