אודות

משרד פעיל משנת 2004, מונה שישה אדריכלים, ופועל בקנה מידה משתנה. בראש המשרד עומד אדריכל אורי שלום, בוגר הטכניון ולה-וילט בפאריס, וחבר הסגל האקדמי בבצלאל ירושלים. למשרד נסיון במגוון תחומי התכנון האדריכלי: תכנון עירוני, תכנון מבני מגורים, ומבני ציבור. בבסיס עבודת התכנון עומד מיפוי המשתנים בפרויקט, והבנתם על מנת לייצר שדה קריא ונח לפעולה פיסית שאינה מיידית. צרכי הלקוח ותקציבו הינם בחשיבות עליונה לגבינו, וכל פרויקט נבנה מתוך השקעת מחשבה עמוקה ובדיקות מרובות, על מנת להפיק את התכנון הייחודי לו.