• Site

  • Ground floor plan

  • 1st floor plan

  • Section

  • Visualization

Project Description

קמואל 8
בית דירות
2016
תל אביב
273 מ”ר
תכנון מוקדם

פרוייקט קטן המשלב מסחר
ומגורים. הפרוייקט כולל מספרה
בקומת הקרקע ובמרתף, וכן שתי
יחידות דיור: יחידה רגילה ויחידת
דופלקס. תכנון החזית מבקש
להשיג בעת ובעונה אחת ניקיון
עיצובי אך גם מורכבות ועניין
הנובעים משימוש בחומרים
שונים. מורכבות זו היא חלק
בלתי נפרד מהתחושה של
,הסביבה הבנויה בשכונת התקווה
ופרוייקט זו מהווה את הפרשנות
.של המשרד לאווירה זו

Project Details